ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Α. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Βοσνιάδου Στέλλα. (1999). (επιμ.) Η ψυχολογία των μαθηματικών, Gutenberg.
Γερμανού, Δημήτρη. (1993). Χώρος και διαδικασίες αγωγής, Gutenberg, Αθήνα.
Hughes, Martin. (1999). Τα παιδιά και η έννοια των αριθμών, Gutenberg, Αθήνα.
Ζαχάρος, Κώστας. (2006). Οι μαθηματικές έννοιες στην προσχολική εκπαίδευση και η διδασκαλία τους, Μεταίχμιο, Αθήνα.
Καλαβάσης, Φραγκίσκος, Καφούση, Σόνια, Χιονίδου-Μοσκοφόγλου, Μαρία, Σκουμπουρδή, Χρυσάνθη & Φεσάκης, Γιώργος (επιμ.). Πρακτικά 3ου Συνεδρίου ΕΝΕΔΙΜ, «Μαθηματική Εκπαίδευση και Οικογενειακές Πρακτικές». Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα 2009.
Καλδρυμίδου, Μ., Σακονίδη, Χ. & Τζεκάκη Μ. (επιμ.). Διδακτική των Μαθηματι-κών: Θεωρητικές και Ερευνητικές Προσεγγίσεις. Θεσσαλονίκη (υπό έκδοση).
Καπέλου Κατερίνα. (2008). Προσεγγίσεις των Μαθηματικών & της Φυσικής από παιδιά προσχολικής ηλικίας. Χ. Δαρδανός. Αθήνα.
Καραντζίνη, Θωμά. (2003). Η εξέλιξη των Μαθηματικών Εννοιών στα παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας, Ατραπός, 2003.
Καφούση Σόνια & Σκουμπουρδή Χρυσάνθη. (2008). Τα μαθηματικά των παιδιών 4-6 ετών. Αριθμοί και χώρος. Εκδόσεις Πατάκη. Αθήνα.
Κολέζα, Ευγενία. (2009). Θεωρία και πράξη στη διδασκαλία των μαθηματικών. Τόπος. Αθήνα.
Κολέζα, Ευγενία. (2000). Γνωσιολογική και διδακτική προσέγγιση των στοιχειωδών μαθηματικών εννοιών Leader Books.
Λεμονίδης, Χαράλαμπος. (2013). Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής. Νοεροί υπολογισμοί. Ζυγός, Θεσσαλονίκη.
Λεμονίδης, Χαράλαμπος. (2003). Μια νέα πρόταση διδασκαλίας των μαθηματικών στις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου, Πατάκη, Αθήνα.
Λεμονίδης, Χαράλαμπος. (2000). Στοιχεία αριθμητικής και θεωρίας αριθμών για το δάσκαλο. Πατάκη, Αθήνα.
Nunes, Terezinha & Bryant, Peter. (2007). (Επιμ. Δεσλή Δέσποινα). Τα παιδιά κάνουν Μαθηματικά. Gutenberg. Αθήνα.
Πατρώνη, Τάσου. (2001). Θεμελιώδεις Μαθηματικές έννοιες, Δίπτυχο, Αθήνα.
Polya, Gyorgy. (1998). (επιμ. Πατρώνης Τάσος). Πώς να το λύσω. Καρδαμίτσα.
Σαμαρτζή, Σταυρούλα. (2003). Αντίληψη, κατανόηση και κατασκευή του χρόνου, Καστανιώτη, Αθήνα.
Τζεκάκη, Μαριάννα. (2010). Μαθηματική Εκπαίδευση για την προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. Θεσσαλονίκη: Ζυγός.
Τζεκάκη, Μαριάννα. (2007). Μικρά Παιδιά, Μεγάλα Μαθηματικά Νοήματα. Αθήνα: Gutenberg.
Τζεκάκη, Μαριάννα. (2000) (επιμ.). Εναλλακτικές Διδακτικές Προσεγγίσεις για την Διδασκαλία των Μαθηματικών. Θεσσαλονίκη: Αυτοέκδοση.
Χασάπης, Δημήτρης. (2011). Μαθηματικά στην κουζίνα: Μαθηματικές δραστηριότητες για παιδιά...και τους γονείς τους. Μεταίχμιο. (Εικ. Σπύρος Γούσης).
Χασάπης, Δημήτρης. (2000). Διδακτική βασικών μαθηματικών εννοιών: Αριθμοί και αριθμητικές πράξεις. Μεταίχμιο. Αθήνα.

Β. ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ

Κουλούρη, Πηνελόπη. (2010). Το ANIMATION σε τάξεις των μικρών παιδιών. Παπαδόπουλος. Αθήνα.
Σιάκας, Σπύρος. (2008). ANIMATION με κούκλες. Αυτέκδοση, Αθήνα.